မြန်မာနိုင်ငံကူးလက်မှတ်လျှောက်ထားရန်

Online Booking ပြုလုပ်ခြင်း

လျှောက်ထားရန်

Online Booking ပြုလုပ်ခြင်းလမ်းညွှန်

 • လျှောက်ထားလိုသည့်နေ့ရက်နှင့်အချိန်ရွေးရန်
 • လျှောက်ထားသူအချက်အလက်များဖြည့်ရန်
 • Appointment Letter ရယူရန် (ဓာတ်ပုံရိုက်ယူရန် (သို့) Print ထုတ်ရန် (သို့) Email မှရယူရန်)
 • အသေးစိတ်လမ်းညွှန်ချက် >>

အသိပေးကြေငြာချက်များ

 • (3-8-2022) ပွဲစားများထံမှ အခြားသူ၏ QR Code နှင့် နိုင်ငံသားစိစစ်ရေးကတ်အချက်အလက်များအား ရယူကာ မြန်မာနိုင်ငံကူးလက်မှတ်လျှောက်ထားရေးရုံးအတွင်းသို့ဝင်ရောက်ခြင်းအား မပြုလုပ်ကြရန်အတွက် အသိပေးကြေငြာချက်။ [ဖတ်ရှုရန်]
 •  
 • (2-5-2022) မြန်မာနိုင်ငံကူးလက်မှတ်လျှောက်ထားရန်အတွက် Online Booking စနစ်ဖြင့် ရက်ချိန်းရယူခြင်းဆိုင်ရာ အသိပေးကြေငြာချက်။ [ဖတ်ရှုရန်]

Online Booking ပြုလုပ်ခြင်းအတွက် သိရှိရမည့်အချက်များ

 • မြန်မာနိုင်ငံကူးလက်မှတ်လျှောက်ထားရန်အတွက် Online Booking ပြုလုပ်ပြီး Appointment Letter ရယူရန်လိုအပ်ပါသည်။
 • မြန်မာနိုင်ငံကူးလက်မှတ်လျှောက်ထားလိုသူ၏အချက်အလက်များအား မှန်ကန်စွာရေးသွင်းရန်လိုအပ်ပါသည်။
 • Online Booking လျှောက်ထားခဲ့သည့်အချက်အလက်များနှင့် မြန်မာနိုင်ငံကူးလက်မှတ်ထုတ်ပေးရေရုံးသို့လာရောက်သူ၏အချက်အလက်များ တူညီမှုမရှိပါက လက်ခံမည်မဟုတ်ပါ။
 • Online Booking ရရှိထားသည့် နေ့ရက်နှင့်အချိန်တွင်သာ မြန်မာနိုင်ငံကူးလက်မှတ်ထုတ်ပေးရေးရုံးသို့ လာရောက်ရပါမည်။
 • ရုံးသို့လာရောက်သည့်နေ့တွင် လိုအပ်သည့်စာရွက်စာတမ်းများနှင့်အတူ Appointment Letter အား Phone တွင်ဓာတ်ပုံအနေဖြင့်ဖြစ်စေ၊ Print ထုတ်၍ဖြစ်စေ ယူဆောင်လာရပါမည်။

မြန်မာနိုင်ငံကူးလက်မှတ်လျှောက်ထားရာတွင် ကုန်ကျမည့်ငွေစာရင်း

မြန်မာနိုင်ငံကူးလက်မှတ်အမျိုးအစားများ

 • အလည်အပတ် (PV) (Passport for Visit)
  အလည်သွားရောက်ရန်အတွက်ဖြစ်ပါသည်။
 • သင်္ဘောသား (PS) (Passport for Seaman)
  သင်္ဘောပေါ်တွင် အလုပ်လုပ်ရန်အတွက်ဖြစ်ပါသည်။
 • စီးပွားရေး (PB) (Passport for Business)
  ကုမ္ပဏီလုပ်ငန်းများနှင့်ပတ်သက်၍လေ့လာခြင်း၊ အစည်းအဝေးများ တက်ရောက်ခြင်းအတွက်ဖြစ်ပါသည်။
 • ပညာရေး (PE) (Passport for Education)
  သင်တန်းများ၊ ကျောင်းများတက်ရောက်ရန်အတွက် ဖြစ်ပါသည်။
 • အလုပ် (PJ) (Passport for Job)
  ကုန်းပေါ်၌အလုပ်လုပ်ရန်ဖြစ်ပြီး သက်ဆိုင်ရာနိုင်ငံများ၏ အလုပ်သမားအခွင့်အရေးများ ရရှိရန်အတွက်ဖြစ်ပါသည်။
 • ဘာသာရေး (PR) (Passport for Religious)
  ပြည်ပနိုင်ငံများတွင် သာသနာပြုလုပ်ငန်းများ ဆောင်ရွက်ရန်အတွက်ဖြစ်ပါသည်။
 • မှီခို (PT) (Passport for Dependent)
  ပြည်ပတွင် အလုပ်လုပ်ကိုင်နေသူအား မှီခိုနေထိုင်ရန် လိုက်ပါမည့်မိသားစုဝင်များအတွက် ဖြစ်ပါသည်။

လျှောက်ထားသူတွင်ပါရှိရမည့်အထောက်အထားများ

လျှောက်ထားသူအားလုံးတွင် ပါရှိရမည့် အထောက်အထား
 • - နိုင်ငံသားစိစစ်ရေးကတ်ပြား(မူရင်း)နှင့် မိတ္တူ(၂)စုံ
 • - အိမ်ထောင်စုစာရင်း(မူရင်း)နှင့် မိတ္တူ(၂)စုံ
 • - အသက်(၁၀)နှစ်အောက်ဖြစ်လျှင် မွေးစာရင်း(မူရင်း)နှင့် မိတ္တူ(၂)စုံ
 • - ပြည်တွင်းရေကြောင်းမှ အခြေခံပင်လယ်ပြင် အသက်အန္တရာယ် လုံခြုံမှုသင်တန်းဆင်း လက်မှတ် မူရင်းနှင့် မိတ္တူ(၂)စုံ
  - သက်တမ်းတိုးဖြစ်ပါက မြန်မာနိုင်ငံကူးလက်မှတ်စာအုပ်ဟောင်း၊ သင်္ဘောသားလုပ်သက် မှတ်တမ်း(CDC)စာအုပ် မူရင်းနှင့် မိတ္တူ(၂)စုံ

 • - ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်မူရင်းနှင့် မိတ္တူ(၁)စုံ
  - ပုံစံ(၆/၂၆)မူရင်းနှင့် မိတ္တူ(၁)စုံ

 • - သက်ဆိုင်ရာကျောင်း၏ ခေါ်စာမူရင်းနှင့် မိတ္တူ(၁)စုံ

 • - အလုပ်သမားများ၏ ပြည်ပ အလုပ်သမား မှတ်ပုံတင်ကတ်ပြား အလလခ(ပုံစံ-၂)

 • - နိုင်ငံခြားသား မှီခိုဖြစ်ပါက အပြန်လေယာဉ်စရိတ် ပေးသွင်းပြီးကြောင်း ထောက်ခံစာ၊
  - လက်ထပ်စာချုပ်ကဲ့သို့သော အထောက်အထားများ

 • - သာသနာဝင်ကတ်ပြား မူရင်းနှင့် မိတ္တူ(၂)စုံ
  - မြို့နယ်သံဃနာယကအဖွဲ့၏ ထောက်ခံချက် မူရင်းနှင့် မိတ္တူ(၁)စုံ

 • - သက်ဆိုင်ရာဝန်ကြီးဌာန၏ ပြည်ပတွင် ခွင့်ခံစားခွင့် မူရင်းနှင့် မိတ္တူ(၁)စုံ

 • - ထောင်ထွက်လက်မှတ် မူရင်းနှင့် မိတ္တူ(၁)စုံ

လျှောက်ထားသူမှစာအုပ်ထုတ်ယူရန် Slip ရရှိပါကစိစစ်ရမည့်အချက်များ

အမည် အင်္ဂလိပ်စာလုံးပေါင်း မှန်ကန်မှု ရှိ/မရှိ စိစစ်ရန်
မွေးသက္ကရာဇ် မှန်ကန်မှု ရှိ/မရှိ စိစစ်ရန်
ကျား/မ ရေးသွင်းချက် မှန်ကန်မှု ရှိ/မရှိ စိစစ်ရန်
မွေးရပ်ဇာတိ မှန်ကန်မှုရှိ/မရှိ တို့အား

Slip ရရှိချိန်တွင် လျှောက်ထားသူကိုယ်တိုင် စိစစ်ရမည်ဖြစ်ပါသည်။

အခြားဝန်ဆောင်မှုများ

အရေးပေါ်သွားရောက်လိုသူများ (GREEN CHANNEL-GC)

ဆေးကု၊ ဆေးကုဖော်၊ စီးပွားရေး၊ သင်တန်း၊ ကျောင်း၊ ပြပွဲ၊ ပြိုင်ပွဲ၊ လေ့လာရေး၊ အစည်းအဝေး၊ ဆွေးနွေးပွဲ၊ ပြည်ပသို့ခွင့်ဖြင့် သွားရောက်မည့်နိုင်ငံ့ဝန်ထမ်းများ၊ ပြည်ပမှခွင့်ဖြင့်ပြန်လာသူများ၊ ပြည်ပသို့မှီခိုအဖြစ်လိုက်ပါမည့်သူများ၊ နိုင်ငံကူးလက်မှတ်တွင် သက်တမ်းကျန်ရှိပြီး စာရွက်ကုန်၍ ပြန်လည်လျှောက်ထားသူများအား GREEN CHANNEL အစီအစဉ်ဖြင့် လျှောက်ထားနိုင်ပြီး လျှောက်ထားသည့်နေ့မှ (၅)ရက်အကြာတွင် စာအုပ်ထုတ်ပေးပါသည်။

အိမ်တိုင်ရာရောက် ဆောင်ရွက်ပေးမှုအစီအစဉ် (HOME SERVICE)

- အသက်(၆၀)ကျော်နှင့်အထက်၊
- ဆေးရုံ၊ ဆေးခန်းများတွင် ဆေးဝါးကုသခံယူနေသူများ၊
- ကျန်းမာရေးအခြေအနေအရ ကိုယ်တိုင်လာရောက်နိုင်ခြင်း မရှိသူများ၊

မြန်မာနိုင်ငံကူးလက်မှတ်ထုတ်ပေးရေးရုံး

ဆရာစံလမ်းနှင့် စက်မှု(၁)လမ်းထောင့်၊
ဗဟန်းမြို့နယ်၊ ရန်ကုန်တိုင်း

onlinepassportmm@gmail.com

01 546624