မြန်မာနိုင်ငံကူးလက်မှတ်လျှောက်ထားရန်

Online Booking ပြုလုပ်ခြင်း

လျှောက်ထားရန်

နိုင်ငံကူးလက်မှတ်လျှောက်ထားသူများထံ အသိပေးကြေညာချက်

၁။ Online မှ QR Code ရယူ၍ နိုင်ငံကူးလက်မှတ်လျှောက်ထားရာတွင် လွှဲပြောင်းအသုံးပြုခြင်း၊ ရောင်းချခြင်းနှင့် လိမ်လည်လျှောက်ထားခြင်းများမဖြစ်ပေါ်စေရေး ထိန်းချုပ်နိုင်ရန်အတွက် နည်းစနစ်ပိုင်းပြင်ဆင်မှုအား အသုံးပြုသွားမည်ဖြစ်ပြီး ယင်းစနစ်သည် မည်သူမျှ ထိန်းချုပ်ခွင့်ပြုပေးနေခြင်းမဟုတ်ဘဲ တစ်ပြိုင်နက် လျှောက်ထားလာသူများကို အလိုအလျောက် နည်းပညာစနစ်ဖြင့် ခွင့်ပြုပေးနေခြင်းဖြစ်သည့်အတွက် ရုံးဖွင့်ရက်များတွင် နံနက် ၉ နာရီအချိန်၌ Website အတွင်းသို့ ဝင်ရောက်၍ မိမိအချက်အလက်များ မှန်ကန်စွာဖြည့်သွင်းကာ ရက်ချိန်းရယူရန် လိုအပ်ပါသည်။
၂။ မြန်မာနိုင်ငံကူးလက်မှတ်ထုတ်ပေးရေးရုံးသို့ ကိုယ်တိုင်လာရောက်လုပ်ကိုင်သည့်အခါတွင် Online Booking စနစ်၌ ဖြည့်သွင်းခဲ့သည့် အချက်အလက်များနှင့် စနစ်မှတိုက်ဆိုင်စစ်ဆေးမည်ဖြစ်ပြီး အချက်အလက်များ လွဲမှားနေပါက စနစ်မှလက်ခံဆောင်ရွက်နိုင်မည်မဟုတ်ကြောင်း အသိပေးအပ်ပါသည်။
၃။ သို့ဖြစ်ပါ၍ Online Booking စနစ်တွင် QR Code များ လိမ်လည်ရယူခြင်းများနှင့် အချက်အလက်များ လိမ်လည်လျှောက်ထားခြင်းတို့အား ဖော်ထုတ်အရေးယူသွားမည်ဖြစ်ကြောင်းနှင့် အများပြည်သူများအနေဖြင့်လည်း Online Booking စနစ်အား မှန်ကန်စွာဖြင့် မြန်ဆန်စွာဆောင်ရွက်နိုင်ရန် တစ်ပါးသူထံမှ QR Code များ ဝယ်ယူခြင်းမပြုဘဲ မိမိကိုယ်တိုင် အချက်အလက်များ မှန်ကန်စွာဖြည့်သွင်းကာ Online Appointment ရယူခြင်းအား ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ပေးကြပါရန် မေတ္တာရပ်ခံ ကြိုတင်အသိပေးအပ်ပါသည်။
မြန်မာနိုင်ငံကူးလက်မှတ်ထုတ်ပေးရေးအဖွဲ့

Online Booking ပြုလုပ်ခြင်းလမ်းညွှန်

 • လျှောက်ထားလိုသည့်နေ့ရက်နှင့်အချိန်ရွေးရန်
 • လျှောက်ထားသူအချက်အလက်များဖြည့်ရန်
 • Appointment Letter ရယူရန် (ဓာတ်ပုံရိုက်ယူရန် (သို့) Print ထုတ်ရန် (သို့) Email မှရယူရန်)
 • အသေးစိတ်လမ်းညွှန်ချက် >>

အသိပေးကြေငြာချက်များ

 • (3-8-2022) ပွဲစားများထံမှ အခြားသူ၏ QR Code နှင့် နိုင်ငံသားစိစစ်ရေးကတ်အချက်အလက်များအား ရယူကာ မြန်မာနိုင်ငံကူးလက်မှတ်လျှောက်ထားရေးရုံးအတွင်းသို့ဝင်ရောက်ခြင်းအား မပြုလုပ်ကြရန်အတွက် အသိပေးကြေငြာချက်။ [ဖတ်ရှုရန်]
 •  
 • (2-5-2022) မြန်မာနိုင်ငံကူးလက်မှတ်လျှောက်ထားရန်အတွက် Online Booking စနစ်ဖြင့် ရက်ချိန်းရယူခြင်းဆိုင်ရာ အသိပေးကြေငြာချက်။ [ဖတ်ရှုရန်]

Online Booking ပြုလုပ်ခြင်းအတွက် သိရှိရမည့်အချက်များ

 • မြန်မာနိုင်ငံကူးလက်မှတ်လျှောက်ထားရန်အတွက် Online Booking ပြုလုပ်ပြီး Appointment Letter ရယူရန်လိုအပ်ပါသည်။
 • မြန်မာနိုင်ငံကူးလက်မှတ်လျှောက်ထားလိုသူ၏အချက်အလက်များအား မှန်ကန်စွာရေးသွင်းရန်လိုအပ်ပါသည်။
 • Online Booking လျှောက်ထားခဲ့သည့်အချက်အလက်များနှင့် မြန်မာနိုင်ငံကူးလက်မှတ်ထုတ်ပေးရေရုံးသို့လာရောက်သူ၏အချက်အလက်များ တူညီမှုမရှိပါက လက်ခံမည်မဟုတ်ပါ။
 • Online Booking ရရှိထားသည့် နေ့ရက်နှင့်အချိန်တွင်သာ မြန်မာနိုင်ငံကူးလက်မှတ်ထုတ်ပေးရေးရုံးသို့ လာရောက်ရပါမည်။
 • ရုံးသို့လာရောက်သည့်နေ့တွင် လိုအပ်သည့်စာရွက်စာတမ်းများနှင့်အတူ Appointment Letter အား Phone တွင်ဓာတ်ပုံအနေဖြင့်ဖြစ်စေ၊ Print ထုတ်၍ဖြစ်စေ ယူဆောင်လာရပါမည်။

မြန်မာနိုင်ငံကူးလက်မှတ်လျှောက်ထားရာတွင် ကုန်ကျမည့်ငွေစာရင်း

မြန်မာနိုင်ငံကူးလက်မှတ်အမျိုးအစားများ

 • အလည်အပတ် (PV) (Passport for Visit)
  အလည်သွားရောက်ရန်အတွက်ဖြစ်ပါသည်။
 • သင်္ဘောသား (PS) (Passport for Seaman)
  သင်္ဘောပေါ်တွင် အလုပ်လုပ်ရန်အတွက်ဖြစ်ပါသည်။
 • စီးပွားရေး (PB) (Passport for Business)
  ကုမ္ပဏီလုပ်ငန်းများနှင့်ပတ်သက်၍လေ့လာခြင်း၊ အစည်းအဝေးများ တက်ရောက်ခြင်းအတွက်ဖြစ်ပါသည်။
 • ပညာရေး (PE) (Passport for Education)
  သင်တန်းများ၊ ကျောင်းများတက်ရောက်ရန်အတွက် ဖြစ်ပါသည်။
 • အလုပ် (PJ) (Passport for Job)
  ကုန်းပေါ်၌အလုပ်လုပ်ရန်ဖြစ်ပြီး သက်ဆိုင်ရာနိုင်ငံများ၏ အလုပ်သမားအခွင့်အရေးများ ရရှိရန်အတွက်ဖြစ်ပါသည်။
 • ဘာသာရေး (PR) (Passport for Religious)
  ပြည်ပနိုင်ငံများတွင် သာသနာပြုလုပ်ငန်းများ ဆောင်ရွက်ရန်အတွက်ဖြစ်ပါသည်။
 • မှီခို (PT) (Passport for Dependent)
  ပြည်ပတွင် အလုပ်လုပ်ကိုင်နေသူအား မှီခိုနေထိုင်ရန် လိုက်ပါမည့်မိသားစုဝင်များအတွက် ဖြစ်ပါသည်။

လျှောက်ထားသူတွင်ပါရှိရမည့်အထောက်အထားများ

လျှောက်ထားသူအားလုံးတွင် ပါရှိရမည့် အထောက်အထား
 • - နိုင်ငံသားစိစစ်ရေးကတ်ပြား(မူရင်း)နှင့် မိတ္တူ(၂)စုံ
 • - အိမ်ထောင်စုစာရင်း(မူရင်း)နှင့် မိတ္တူ(၂)စုံ
 • - အသက်(၁၀)နှစ်အောက်ဖြစ်လျှင် မွေးစာရင်း(မူရင်း)နှင့် မိတ္တူ(၂)စုံ
 • - ပြည်တွင်းရေကြောင်းမှ အခြေခံပင်လယ်ပြင် အသက်အန္တရာယ် လုံခြုံမှုသင်တန်းဆင်း လက်မှတ် မူရင်းနှင့် မိတ္တူ(၂)စုံ
  - သက်တမ်းတိုးဖြစ်ပါက မြန်မာနိုင်ငံကူးလက်မှတ်စာအုပ်ဟောင်း၊ သင်္ဘောသားလုပ်သက် မှတ်တမ်း(CDC)စာအုပ် မူရင်းနှင့် မိတ္တူ(၂)စုံ

 • - ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်မူရင်းနှင့် မိတ္တူ(၁)စုံ
  - ပုံစံ(၆/၂၆)မူရင်းနှင့် မိတ္တူ(၁)စုံ

 • - သက်ဆိုင်ရာကျောင်း၏ ခေါ်စာမူရင်းနှင့် မိတ္တူ(၁)စုံ

 • - အလုပ်သမားများ၏ ပြည်ပ အလုပ်သမား မှတ်ပုံတင်ကတ်ပြား အလလခ(ပုံစံ-၂)

 • - နိုင်ငံခြားသား မှီခိုဖြစ်ပါက အပြန်လေယာဉ်စရိတ် ပေးသွင်းပြီးကြောင်း ထောက်ခံစာ၊
  - လက်ထပ်စာချုပ်ကဲ့သို့သော အထောက်အထားများ

 • - သာသနာဝင်ကတ်ပြား မူရင်းနှင့် မိတ္တူ(၂)စုံ
  - မြို့နယ်သံဃနာယကအဖွဲ့၏ ထောက်ခံချက် မူရင်းနှင့် မိတ္တူ(၁)စုံ

 • - သက်ဆိုင်ရာဝန်ကြီးဌာန၏ ပြည်ပတွင် ခွင့်ခံစားခွင့် မူရင်းနှင့် မိတ္တူ(၁)စုံ

 • - ထောင်ထွက်လက်မှတ် မူရင်းနှင့် မိတ္တူ(၁)စုံ

လျှောက်ထားသူမှစာအုပ်ထုတ်ယူရန် Slip ရရှိပါကစိစစ်ရမည့်အချက်များ

အမည် အင်္ဂလိပ်စာလုံးပေါင်း မှန်ကန်မှု ရှိ/မရှိ စိစစ်ရန်
မွေးသက္ကရာဇ် မှန်ကန်မှု ရှိ/မရှိ စိစစ်ရန်
ကျား/မ ရေးသွင်းချက် မှန်ကန်မှု ရှိ/မရှိ စိစစ်ရန်
မွေးရပ်ဇာတိ မှန်ကန်မှုရှိ/မရှိ တို့အား

Slip ရရှိချိန်တွင် လျှောက်ထားသူကိုယ်တိုင် စိစစ်ရမည်ဖြစ်ပါသည်။

အခြားဝန်ဆောင်မှုများ

အရေးပေါ်သွားရောက်လိုသူများ (GREEN CHANNEL-GC)

ဆေးကု၊ ဆေးကုဖော်၊ စီးပွားရေး၊ သင်တန်း၊ ကျောင်း၊ ပြပွဲ၊ ပြိုင်ပွဲ၊ လေ့လာရေး၊ အစည်းအဝေး၊ ဆွေးနွေးပွဲ၊ ပြည်ပသို့ခွင့်ဖြင့် သွားရောက်မည့်နိုင်ငံ့ဝန်ထမ်းများ၊ ပြည်ပမှခွင့်ဖြင့်ပြန်လာသူများ၊ ပြည်ပသို့မှီခိုအဖြစ်လိုက်ပါမည့်သူများ၊ နိုင်ငံကူးလက်မှတ်တွင် သက်တမ်းကျန်ရှိပြီး စာရွက်ကုန်၍ ပြန်လည်လျှောက်ထားသူများအား GREEN CHANNEL အစီအစဉ်ဖြင့် လျှောက်ထားနိုင်ပြီး လျှောက်ထားသည့်နေ့မှ (၅)ရက်အကြာတွင် စာအုပ်ထုတ်ပေးပါသည်။

အိမ်တိုင်ရာရောက် ဆောင်ရွက်ပေးမှုအစီအစဉ် (HOME SERVICE)

- အသက်(၆၀)ကျော်နှင့်အထက်၊
- ဆေးရုံ၊ ဆေးခန်းများတွင် ဆေးဝါးကုသခံယူနေသူများ၊
- ကျန်းမာရေးအခြေအနေအရ ကိုယ်တိုင်လာရောက်နိုင်ခြင်း မရှိသူများ၊

မြန်မာနိုင်ငံကူးလက်မှတ်ထုတ်ပေးရေးရုံး

ဆရာစံလမ်းနှင့် စက်မှု(၁)လမ်းထောင့်၊
ဗဟန်းမြို့နယ်၊ ရန်ကုန်တိုင်း

onlinepassportmm@gmail.com

01 546624